RODO

RODO
w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie znalazło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazuję informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzam.

Zaznaczam, że niniejszą informację przekazuję jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt ze mną.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest:

Miió Aneta Kłapyta ul. Mała Góra 8D/25, 30-864 Kraków

NIP:6792947964II. Informacja o pozyskaniu danych

Przetwarzane przeze mnie Pani/Pana dane osobowe otrzymałam od Pani/Pana dobrowolnie podczas polubienia strony, komentowania zdjęć i postów, dokonania zamówienia na mojej stronie bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Panią/Pana na mojej stronie (np. zakupem towarów).

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska ,adresu zamieszkania, adres wysyłki ,adresu e-mail, nr telefonu.

1) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:

a) umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości mojej strony internetowej www.miió.pl,

b) umożliwienia Pani/Panu kontaktu z moim sklepem za pomocą formularza kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu,

c) wystawienie opinii po otrzymaniu towaru,

d) udziału w konkursach organizowanych przez Administratora

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogę udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system informatyczny oraz system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze mną i tylko zgodnie z moimi poleceniami. Nie przekazuję Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

1) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

2) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,

3) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VI. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abym przetwarzała Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abym je usunęła), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abym ograniczyła przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mam nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzam je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).

Ww. prawa można zrealizować poprzez kontakt ze mną pod adresem email: joinmiio@wp.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.